Alfons Mallol Garcia

alfonsmallol

Alfons Mallol Garcia is creating cienfica-ficción y fantasía.

55,017th
( 396 )
2
( +0 )
$4
( +$0 )
Per Patron
$1.80
Launched
Jun 10, 2015
Patrons
Earnings per relato (que esto será a mensual a partir de diciembre).
Support per patron