Alfons Mallol Garcia

57,678th
( 101 )
2
( +0 )
$4
( +$0 )
Per Patron
$1.80
Launched
Jun 10, 2015
Alfons Mallol Garcia is creating cienfica-ficción y fantasía. (

alfonsmallol

)
Patrons
Earnings per relato (que esto será a mensual a partir de diciembre).
Support per patron